Kontakt

ul. Kelles-Krauza 36, 26-600 Radom


tel. 48 362 43 13      fax 48 362 43 52     info@profeko.pl

NIP: 796 28 58 416        REGON: 141 662 329

czytaj więcej o firmie Profeko

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

Profeko – innowacyjne rozwiązania IT

Profeko Sp. z o.o. ul. Kelles-Krauza 36, 26-600 Radom, tel./fax +48 48 362 43 13, NIP: 796 28 58 416 REGON: 141 662 329 Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320076 Kapitał zakładowy Spółki: 50 000 PLN