O firmie

Profeko Sp. z o.o.

Jesteśmy zespołem dynamicznych i otwartych ludzi z wieloletnimi doświadczeniami w realizacji złożonych projektów IT w urzędach gmin i w przedsiębiorstwach.

Istotnym elementem strategii naszego działania na rynku, jest otwartość na poznawanie specyficznych potrzeb aktualnych i przyszłych Klientów i permanentny rozwój naszych produktów w kierunku ich zaspokajania.

Jeśli szukają Państwo kreatywnych i kompetentnych rozwiązań w obszarze IT, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertę

Nadrzędnym celem, jaki wyznacza kierunki naszych działań jest dostarczanie Klientom rozwiązania informatycznego, zapewniającego możliwie najwyższy poziom kompleksowego wsparcia codziennych procesów biznesowych, realizowanych w poszczególnych przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości i profilu działania.


Osiągnięcie tego celu jest wg nas możliwe dzięki wysokiemu poziomowi specjalizacji, który dotyczy nie tylko produktów, ale przede wszystkim ludzi odpowiedzialnych za ich tworzenie i rozwój.

System odpadywgminie.com to połączenie wiedzy

i doświadczenia naszych klientów

oraz zespołu PROFEKO

z najnowszymi technologiami informatycznymi.

Jednoznaczne określenie celu i strategii działania pozwala nam na zaangażowanie 100% potencjału intelektualnego oraz zdobytych w branży komunalnej wiedzy i doświadczenia naszych pracowników w rozwój oferowanych produktów. Możemy także jednoznacznie ukierunkowywać indywidualny rozwój każdego pracownika (od sprzedawców, poprzez konsultantów wdrożeniowych, aż do projektantów i programistów) na dogłębne poznawanie branży, specyfiki różnych jej aspektów działalności, zachodzących zmian, a także odkrywanie nowych wyzwań.


Doświadczenie uczy nas, że największą wartością każdej firmy są ludzie - pracownicy realizujący codzienne, nawet najprostsze zadania.

Systemy informatyczne natomiast są narzędziami, które w mniejszym lub większym stopniu wspomagają realizowane przez pracowników procesy biznesowe. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by nasze systemy przede wszystkim wspierały kompleksowo realizację codziennych działań poprzez: automatyzację rutynowych prac, usprawnienie przepływu informacji, ułatwienie dostępności kompletnych danych oraz realizację funkcji kontrolnych w poszczególnych procesach. Wzrost operatywności pracowników i wydajności pracy, realnie stymuluje rozwój biznesu, co z kolei skutecznie zwiększa ich przewagę konkurencyjną na rynku Usług komunalnych i Gospodarki odpadami.

ul. Kelles-Krauza 36
26-600 Radom

E-mail: info@profeko.pl

Tel. +48 48 362 43 13

Fax +48 48 362 43 52