MONITORING GOSPODARKI ODPADAMI

Możliwość stworzenia bazy danych dla funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na podstawie deklaracji z opcją podziału na rejony i rodzaju nieruchomości.

Rejestracja zdarzeń dotyczących nieruchomości i mających wpływ na monitorowania procesów recyklingu dla danego PGO

System posiada moduł monitorowania funkcjonowania gospodarki odpadami, w tym: analizę poziomów odzysku oraz obsługę PSZOK.

Wizualizacja kompleksowych danych dotyczących systemu gospodarki odpadami, w tym: planowanie trasy odbioru oraz ich realizacja na podstawie danych GPS pojazdów, danych z deklaracji i danych wodno-kanalizacyjnych.

PORTAL INFORMACYJNO-EDUKACYJNY

Przedmiotowy moduł udostępnia informacje mieszkańcom w ramach indywidualnego konta rozrachunkowego.

Za pomocom modułu e-deklaracje mieszkaniec może składać deklaracje i ją korygować.

Przez indywidualne konto mieszkaniec ma dostęp do salda konta oraz dokumentów z których ono wynika. Moduł pozwała również dokonywać zamówień, na przykład związanych z pojemnikami.

Dzięki Evenio dostępne są harmonogramy odbioru odpadów i inne informacje, związanej z systemem gospodarki odpadami.

ZARZĄDZANIE FINANSAMI, OBIEGIEM DOKUMENTÓW

Kartoteka podatnika – ekran informacyjny prezentujący dane ze wszystkich obszarów systemu, w tym dane podatników, dane nieruchomości, dane deklaracji, dane finansowe oraz windykacyjne.

Wybór parametrów dla funkcji automatycznego przerachowania konta – zmiany stanu rozrachunków.

Rozliczenie zaksięgowanej wpłaty kasowej/wyciągu bankowego na poszczególne należności/zaległości z tyt. zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wybór parametrów dla funkcji masowego wydruku dokumentów  windykacyjnych oraz elektronicznej informacji, sms, o saldzie konta.

Rozwiązanie odpadywgminie.com umożliwia integrację WSZYSTKICH podmiotów uczestniczących w gospodarce odpadami

 

ul. Kelles-Krauza 36
26-600 Radom

E-mail: info@profeko.pl

Tel. +48 48 362 43 13

Fax +48 48 362 43 52